x 
Количката е празна

Нови продукти

Условия за връщане

     Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

          - несъответствие между поръчания и получения продукт;

          - дефекти на продукта, възникнали по време на транспортирането му;

          - несъответствие на поръчания размер на продукта с доставения;

          - несъответствие в обявената цена.  

     Изброените рекламации се извършват към момента на доставката на стоката и само и единствено по телефон, посочен в "Контакти".

     Извън тези случаи, потребителят има право да върне или замени стоката, в срок от 7 дни след получаването и, при условие че продуктът е върнат във вида в който е доставен, без следи от употреба, запазена оригинална опаковка и етикети, като транспортните разходи по замяната или връщането са изцяло за сметка на потребителя.

     За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.