x 
Количката е празна

Нови продукти

Общи условия

          Всяка поръчка и покупка на стоки, предлагани в онлайн магазин  www.detskidrehi.biz се смята за договор за продажба от разстояние, съгласно Закона за защита на потребителите, между: Ника 2000 ЕООД, със адрес гр. Петрич, ул. Дунав № 32, наричано по-долу ДОСТАВЧИК и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу ПОТРЕБИТЕЛ.

          www.detskidrehi.biz е интернет магазин, собственост на Ника2000 ЕООД. Сайтът предоставя възможност, при спазване на настоящите Общи условия, за закупуване на стоките, предлагани в него.

          Доставчикът си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, без да уведомява персонално потребителите.

          На сайта доставчикът публикува информация относно:

               - Описание и изображение на всяка стока.

               - Продажната цена с включен ДДС.

               - Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора.

               - Правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната.

               - Всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен да предостави на потребителя преди закупуването на стоката, съгласно българското законодателство.

          За да получи възможност за извършване на поръчки на предлаганите стоки, потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма.    

          При извършване на регистрация, потребителят е длъжен да предостави верни данни, както и да ги актуализира при тяхната промяна.

          Потребителят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.          

          Доставчикът не носи отговорност при непопълване на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация от страна на потребителя.

         С акта на регистрацията си потребителят изразява "онлайн" съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.

         Събраните при регистрация от потребители лични данни се ползват от Ника2000 ЕООД единствено във връзка с доставката на поръчаните чрез онлайн магазина стоки.

          При извършването на поръчка, потребителят следва да посочи основните параметри според зададените опции.

          Доставката на заявени стоки се изпълнява след потвърждение по е-майл или телефона от потребителя.

          Цената на заявените стоки се заплаща от потребителя с наложен платеж, при доставката им, като потребителят са задължава да заплати на куриера, който доставя стоките, продажната цена на закупената от него стока, както и куриерските разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.  

          Доставката се извършва от куриерска фирма на адрес, посочен от потребителя.

          Потребителят се задължава да приеме лично или чрез свой представител и заплати поръчаните продукти (цена и доставка) на куриера.

          При предаване на стоката потребителят или представителят му подписват придружаващите я документи, които служат като потвърждение за доставката на стоката.

          Ако потребителят не може да бъде намерен на посочения от него адрес и по телефона към момента на доставката, следва поставяне на съобщение, съхранение на пратката в офис на куриера за определен срок и връщане. Разходите в тези случаи са изцяло за сметка на потребителя.